OKULLAR İÇİN

Sessizlikte Diyalog okul atölyelerinde deneyime katılan öğrencilerin, sınırlarını zorlayan aktivitelerden sonuç alarak, bireysel ve sosyal farkındalıklarının arttırılması, potansiyellerini keşfetmeleri, deneyimsel öğrenme yoluyla çözüm odaklı düşünme yetilerinin geliştirilmesi, açıklık ve hoşgörü konusunda gelişimlerinin sağlanması ve engelli kişilere saygı duymalarının sağlanması amaçlarına da hizmet edecektir.

İçeriğinde yer alan aktivitelerle kendilerini daha iyi tanımaya başlayacak olan öğrencilerin duygusal zeka gelişimlerinde de önemli rol oynayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için info@istanbul-se.com ve 0212-2726654